KenniZ Kwaliteitshandboek

Via KennizNet© delen wij een kwaliteitshandboek dat alle beleidsdocumenten, procedures en werkinstructies bevat die nodig zijn om te werken conform HKZ of ISO en de meest actuele normen voor verantwoorde zorg. KenniZ helpt zorgorganisaties te voldoen aan actuele wet- en regelgeving en biedt bovendien (implementatie)ondersteuning en scholing.

Vanuit uw eigen Zorgportaal heeft u

 • Toegang tot protocollen, werkinstructies en formulieren. Dit betreft up-to-date documenten in lijn met het vigerende normkader van IGJ met o.a. de thema’s, Kwaliteit en veiligheid, HRM, Clientdossier, Vrijheidsbeperking en Medicatieveiligheid.
 • Onbeperkte vraagbaak mogelijkheid op het gebied van de thema’s (tijdens kantooruren via onze helpdesk).
 • U wordt continue geïnformeerd over de zorgmarkt en indien er updates zijn van de documenten wordt u geïnformeerd via het NVZ-portaal of periodiek georganiseerde thema informatie sessies.

Meer over KenniZ

 • Toegang tot de online en telefonische KenniZ zorg & kwaliteit helpdesk
 • Toegang tot KennizNet
 • Gratis toegang tot acht jaarlijkse infosessies
 • Zorginhoudelijke workshops en seminars
 • Toegang tot het lerend netwerk
 • KenniZ Academy
 • Nieuwsbrief

De KenniZ Academy biedt trainingen, cursussen en opleidingen rondom de thema’s:

 • Medicatieveiligheid
 • Aanreiken en toedienen medicatie
 • (Hand) Hygiëne & infectiepreventie
 • Outbreakmanagement
 • Veilig werken in de zorg
 • Verpleegtechnische vaardigheden
 • Opleiden van aandachtsvelders kwaliteit & veiligheid
 • Werken met het zorgleefplan
 • Belevingsgerichte zorg
 • Reanimatie & BHV
 • Voedselveiligheid: HACCP
 • Drinkwaterveiligheid: Legionella
 • Hospitality in de zorg
 • Indicatiestelling
 • Mondzorg
 • Decubitus
 • Omgaan met dementie en onbegrepen gedrag
 • ARBO
 • Omdenken en coaching
 • Feedback geven en ontvangen
 • Informatiebeveiliging en privacy wetgeving
 • Interne audits
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Implementatie van het Kwaliteitskader