Onze visie

Inleiding

Zorgondernemers zijn iedere dag bezig, op basis van individuele behoeften en wensen, de best mogelijke zorg aan haar cliënten te bieden. Met groeiende documentatie verplichtingen en de noodzaak van up-to-date, digitale en veilige werkprocessen, heeft de zorgondernemer er grote uitdagingen bij gekregen.

In 2007 is CarePortal in samenwerking met een aantal zorgondernemers gestart met de ontwikkeling van een Elektronisch Cliënten Dossier, specifiek ingericht vanuit de behoefte van een (kleinschalige) zorgondernemer. Deze ontwikkeling heeft geleid tot het CarePortal ECD, een eerste bouwsteen van het uiteindelijke CarePortal zorgportaal.

CarePortal is anno 2017 een online zorgportaal, leverancier en tevens adviseur voor zorgondernemers die op zoek zijn naar werkbare en doordachte oplossingen voor het optimaliseren, inrichten en onderhouden van digitale zorg- en werkprocessen. CarePortal onderscheidt zich van andere aanbieders door de specifieke processen en behoeften van de zorgondernemer centraal te stellen, en niet de software.

Onze Why, How en What

WHY?
Wij geloven erin dat het optimaal afstemmen, invullen en op de juiste wijze digitaliseren van zorg- en werkprocessen bijdraagt aan het duurzaam verbeteren van de verzorging en kwaliteit van leven van een cliënt in een zorginstelling.

HOW?
In onze benadering en werkwijze stellen wij niet de software, maar de doelen en specifieke zorg- en werkprocessen van de zorgondernemer en medewerkers centraal.

WHAT?
CarePortal biedt een flexibel online platform waar zorgondernemers onder deskundige begeleiding een digitale omgeving samenstellen en zodoende bewezen ICT, kwaliteits- en procesmanagement oplossingen naadloos in hun onderneming kunnen integreren.

  • CarePortal is voor ons een zeer belangrijke partner. Niet alleen op KenniZ gebied, maar ook juist qua visie op de langere termijn.

    Deanie Van Tuijl - Verbeek KenniZ
  • Met CarePortal ondersteunen wij alle medewerkers optimaal. CarePortal zorgt voor 1 online plek waar al onze documenten, dossiers en afspraken samenkomen. Overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en verfijnd op onze wensen. Kortom; ons eigen ZorgPortaal.

    Philip Kruseman Aretz Zorgvilla Oud Clingendael
  • Een flexibel online platform waar je als zorgondernemer onder begeleiding een digitale omgeving kunt samenstellen en zodoende bewezen ICT, kwaliteits- en procesmanagement oplossingen naadloos in je onderneming kunt integreren.

    Sandra Xhofleer-Peters Zorghuis Nederland