Trainingen

Opleiding en training rondom het Zorgleefplan

Het opstellen van het Zorgleefplan (ZLP) heeft veel meer om het lijf dan het updaten van het oude cliëntendossier. Vaak vraagt het om veranderingen waarbij de gehele organisatie betrokken is. Met CarePortal en haar methodiek ondersteunen wij u met het opstellen van een concept Zorgleefplan binnen 24 uur zoals vereist wordt vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het werkelijk centraal stellen van de wensen van de cliënt vraagt om een nieuwe denkwijze, wij maken het u eenvoudig met een voor gedefinieerd Zorgleefplan opgesteld door 5 thema deskundigen. Deze training is dan ook gericht op het gebruik en opstellen van Zorgleefplannen met haar acties, cyclisch rapporteer ik en u maakt kennis met de PDCA cyclus.

ECD trainingen

Het ECD van CarePortal is gebaseerd op de Intuïtieve gedachten van Microsoft. Omdat wij veel ervaring hebben met het vertalen van het zorgproces naar digitale systemen, is onze scholing naast het gebruik van het ECD ook gericht op het praktisch leren omgaan met de digitale wereld. Uw zorgmedewerkers zijn na deze training in staat om goed te kunnen rapporteren en leren zelfstandig het zorgproces digitaal te ontsluiten.

  • CarePortal is voor ons een zeer belangrijke partner. Niet alleen op KenniZ gebied, maar ook juist qua visie op de langere termijn.

    Deanie Van Tuijl - Verbeek KenniZ
  • Met CarePortal ondersteunen wij alle medewerkers optimaal. CarePortal zorgt voor 1 online plek waar al onze documenten, dossiers en afspraken samenkomen. Overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en verfijnd op onze wensen. Kortom; ons eigen ZorgPortaal.

    Philip Kruseman Aretz Zorgvilla Oud Clingendael
  • Een flexibel online platform waar je als zorgondernemer onder begeleiding een digitale omgeving kunt samenstellen en zodoende bewezen ICT, kwaliteits- en procesmanagement oplossingen naadloos in je onderneming kunt integreren.

    Sandra Xhofleer-Peters Zorghuis Nederland

Wilt u meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?